Закінчив Львівський політехнічний інститут у 1992 р. за спеціальністю "Автоматизація та комплексна механізація машинобудування". Після закінчення навчання працював монтажником радіоапаратури на Львівському заводі телеграфної апаратури. У Львівській політехніці працює з 1995 р. на посадах асистента кафедри технології машинобудування, з 1996 р. - асистента, старшого викладача і з 2000 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 18 років.

 Викладає такі дисципліни: ' 'Статистика", ' 'Операційний менеджмент", "Планування проектних дій", "Економіка і управління підприємством".

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Луцького індустріального інституту.

Опублікував 111 науково-методичних праць, зокрема 46 наукових статей у фахових виданнях, 17 тез доповідей міжнародних і всеукраїнських конференцій, 4 заявки і патенти на винаходи, 37 методичних праць; видав у співавторстві п'ять навчальних посібників, розділ у колективній монографії, конспект лекцій. Сертифіковано один навчально-методичний комплекс у Віртуальному навчальному середовищі університету.

Основні напрями наукових досліджень: математичне моделювання фізико-механічних і економічних процесів, застосування економіко-математичних методів для оптимізації управлінських рішень у системі операційного менеджменту.

Виконує обов'язки заступника завідувача кафедри з планування та розподілу навчального навантаження.

Нагороджений грамотами і подяками університету та ІНЕМ.

Wiki сторінка викладача

Real time web analytics, Heat map tracking