Закінчила магістратуру Львівської політехніки у 2007 р. за спеціальністю "Логістика". Після закінчення університету обіймала посаду маркетолога на приватному підприємстві "Спаринг-Віст Центр". З 2008 р. навчається в аспірантурі Львівської політехніки, а з 2013 р. працює асистентом кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить один рік.

Закінчила Національний університет "Львівська політехніка" у 2000 р. за спеціальністю "Менеджмент організацій". У 2000-2003 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі менеджменту організацій, з 2003 р. працює на посаді асистента. Науково-педагогічний стаж становить 10 років.

Закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка в 1985 р. за спеціальністю "Економічна кібернетика". Після закінчення навчання обіймала посади інженера, інженера-програміста, наукового співробітника науково-дослідного інституту інформатики та управління ЦЛВО "Електрон". У Львівській політехніці працює з 1994 р. на посадах старшого викладача і з 1999 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. Загальний науково-педагогічний стаж становить 18 років.

Закінчив Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка у 1997 р. за спеціальністю "Менеджмент і маркетинг". З 1998 до 2001 р. навчався в аспірантурі Львівської політехніки, з 2001 р. працює на кафедрі менеджменту організацій на посадах асистента, старшого викладача, а з 2006 р. - доцента. Науково-педагогічний стаж становить 14 років.

Закінчила Львівську політехніку в 1991 р. за спеціальністю "Будівництво", в 2000 р. за спеціальністю "Фінанси". Працювала на посадах викладача Львівського будівельного технікуму, старшого викладача кафедри управління трудовими ресурсами Львівського регіонального інституту державного управління при Президентові України. У Львівській політехніці працює з 2004 р. на посаді старшого викладача, а з 2012 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 12 років.

 Закінчила Львівський торгово-економічний інститут у 1989 р. за спеціальністю “Організація механізованої обробки економічної інформації”, у 1997 р. – аспірантуру при кафедрі менеджменту Львівської комерційної академії. У Львівській політехніці працює з 2014 р. на посаді професора кафедри менеджменту організацій. Науково- педагогічний стаж становить понад 20 років.

Закінчила Національний університет "Львівська політехніка" у 2007 р. за спеціальністю "Менеджмент організацій". Після закінчення університету навчається в аспірантурі та працює на кафедрі менеджменту організацій на посаді асистента. Науково-педагогічний стаж - п'ять років.

Закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка в 2004 р. за спеціальністю "Менеджмент організацій", у 2007 р. - аспірантуру Національного університету "Львівська політехніка". На кафедрі менеджменту організацій працює з 2006 р. на посадах асистента і з 2013 р. - старшого викладача. Науково-педагогічний стаж - сім років.

Закінчив Львівську політехніку в 1996 р. за спеціальністю “Роботизовані системи та комплекси”.

З відзнакою закінчив Національний університет "Львівська політехніка" у 2004 р. за спеціальністю "Фінанси", після цього працював у Львівській політехніці на посадах асистента, а з 2013 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. З 2015 р. - помічник директора ІНЕМ з наукової та міжнародної діяльності, голова методичної комісії напряму підготовки "Менеджмент", заступник голови Науково-методичної ради ІНЕМ. Науково-педагогічний стаж становить 10 років.

Карий Олег Ігорович, д.е.н., доцент

Освіту здобував в Україні, Великобританії та Польщі.

Закінчила в 1983 р. Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова за спеціальністю "Економіка та організація поліграфічної промисловості". Після завершення навчання працювала науковим співробітником у Львівському відділенні Інституту економіки АН України. У Львівській політехніці працює з 1997 р. на посаді старшого викладача, а з 2003 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 17 років.

Закінчив Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка" у 2007 р. за спеціальністю "Міжнародна економіка". Після закінчення навчання працював викладачем на кафедрі міжнародної економіки Інституту підприємництва та перспективних технологій (2007¬2008 рр.). На кафедрі менеджменту організацій працює з 2008 р. на посаді асистента, а з 2013 р. - доцента. Науково-педагогічний стаж становить 7 років.

Закінчила Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю “Автоматизація і комплексна механізація машинобудування” (1990 р.) і аспірантуру на кафедрі МО (1999 р.), а також Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю "Французька мова і література" (1998). Із 2004 р. – канд. екон. наук за спеціальністю 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою». Науково-педагогічний стаж – 16 років, з них із 2007 р. – на посаді доцента кафедри МО в ІНЕМ.

Закінчив Львівську політехніку в 2003 р. за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". З 2003 р. навчався в аспірантурі, а з 2005 р. працює на кафедрі менеджменту організацій асистентом. Науково-педагогічний стаж - вісім років.

Закінчила магістратуру Львівської політехніки в 1997 р. за спеціальністю "Менеджмент у виробничій сфері". З 1997 до 2000 рр. навчалася в аспірантурі, а з 2000 р. працює на кафедрі менеджменту організацій на посадах інженера, асистента, старшого викладача і з 2007 р. - доцента. Науково-педагогічний стаж становить 14 років.

Закінчила магістратуру Львівської політехніки у 2010 р. за спеціальністю "Менеджмент інноваційної діяльності". З 2010 р. навчається в аспірантурі при кафедрі менеджменту організацій університету.

Закінчила Національний університет "Львівська політехніка" у 2002 р. за спеціальністю "Облік і аудит". Після закінчення навчання обіймала посади завідувача кабінету технічних засобів навчання, референта з туризму, завідувача відділу маркетингу та прийому Готельно-навчального комплексу "Гетьман". У Львівській політехніці працює з 2008 р. на посадах асистента, старшого викладача кафедри менеджменту організацій. Науково- педагогічний стаж становить 5 років.

Закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка у 1990 р. за спеціальністю "Математика", Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки Львівської політехніки у 1998 р. за спеціальністю "Фінанси і кредит". Після закінчення навчання в університеті працював вчителем математики різних шкіл Жидачівського р-ну Львівської обл. (1990-2000 рр.), викладачем і старшим викладачем кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка (2000-2009 рр.). У Львівській політехніці працює з 2009 р. на посаді доцента кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 23 роки.

Закінчив Національний університет "Львівська політехніка" в 2006 р. за спеціальністю "Менеджмент організацій". Після закінчення навчання працює у Львівській політехніці асистентом, а з 2012 р. - старшим викладачем кафедри менеджменту організацій. Науково- педагогічний стаж становить 8 років.

Закінчив Львівський політехнічний інститут у 1982 р. за спеціальністю "Прикладна математика", у 1991 р. - аспірантуру Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. З 1984 до 1996 рр. працював на посадах інженера-програміста і молодшого наукового співробітника Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. Підстригача АН України. У Львівській політехніці працює з 1996 р. на посадах асистента, старшого викладача, а з 2000 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 17 років.

Закінчив Львівську політехніку в 1959 р. за спеціальністю “Економіка і організація машинобудівної промисловості”.

Закінчила Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Менеджмент організацій" (2002 р.) і аспірантуру на кафедрі менеджменту організацій (2005 р.). З 2005 р. працює на кафедрі менеджменту організацій Львівської політехніки на посадах асистента, старшого викладача, а з 2009 р. - доцента. Стаж науково- педагогічної роботи становить 9 років.

Закінчила Львівську політехніку в 1988 р. за спеціальністю "Економіка та організація машинобудівної промисловості". Після закінчення навчання працювала на посадах стажиста-дослідника, асистента, старшого викладача, а з 2011 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 25 років.

Закінчила магістратуру Львівської політехніки в 2010 р. за спеціальністю "Менеджмент організацій", Інститут післядипломної освіти Львівського національного університету ім. І. Франка в 2012 р. за спеціальністю "Міжнародне право". У Львівській політехніці працює з 2010 р. на кафедрі менеджменту організацій на посадах стажиста- дослідника, а з 2012 р. - асистента. Науково-педагогічний стаж - чотири роки.

Закінчила Національний університет "Львівська політехніка" в 2005 р. за спеціальністю "Менеджмент організацій". У Львівській політехніці працює з 2006 р. на посаді асистента кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж - вісім років.

Закінчив Львівський політехнічний інститут у 1992 р. за спеціальністю "Автоматизація та комплексна механізація машинобудування". Після закінчення навчання працював монтажником радіоапаратури на Львівському заводі телеграфної апаратури. У Львівській політехніці працює з 1995 р. на посадах асистента кафедри технології машинобудування, з 1996 р. - асистента, старшого викладача і з 2000 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 18 років.

Закінчила Львівську політехніку в 1986 р. за спеціальністю “Економіка та організація енергетики”, в 1993 р. – заочну аспірантуру Львівського відділення Інституту економіки АН України. Обіймала посади інженера галузевої лабораторії Львівської політехніки, лабораторії Львівського відділення Інституту економіки АН України, головного бухгалтера малого науково-виробничого підприємства “Аналімпо”.

Real time web analytics, Heat map tracking