Новини

arhiv

В даному розділі зберігаються копії бакалаврських кваліфікаційних робіт ОП 073 Менеджмент 

перейти до архіву...

Асистент кафедри менеджменту організацій інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Дата народження: 12 липня 1992 року
Освіта:
* Національний університет «Львівська політехніка» Львів, Україна. Диплом магістра, спеціальність —  менеджмент організацій і адміністрування
Аудиторні курси:
Економіка електронного бізнесу.

english empr

Економічний розвиток країн залежить від володіння англійською мовою всіма фахівцями. Сьогодні з неангломовних країн Європи Україна за рівнем знання англійської мови перебуває на 28 місці з 32. Це свідчить про те, що ми втрачаємо потенціал через те, що наші фахівці не знають англійської мови.

Тому ми спонукаємо ВСІХ студентів спеціальності "Менеджмент" обирати вивчення дисциплін англійською мовою, що дозволить Вам, у майбутньому, вдосконалити знаня термінології та вільно вийти на світовий ринок професій у майбутньому.

Кафдера МО пропонує вивчення таких дисциплін англійською мовою:

2 курс:

Enterprise Business Planning (Ph.D., Assoc.Prof. L. Prokopyshyn-Rashkevych,  Ph.D., Assoc.Prof. Maryana Gvozd)

Business Management (Ph.D., Assoc.Prof. Alexander Adamovsky)

Вийшла друком монографія «Формування систем взаємодії у інноваційних процесах: концепція налагодження та інструменти оцінювання» доцента кафедри менеджменту організацій Інституту економіки та менеджменту НУ «Львівська політехніка» Л.С. Лісовської. 

У монографії здійснено комплексне дослідження проблем формування та розвитку систем взаємодії у інноваційних процесах. Визначено сутність та роль процесів спільного виконання інноваційного процесу для забезпечення ефективності та результативності інноваційного процесу . Досліджено передумови та спонукальні чинники пошуку партнерів та налагодження систем спільного партнерства на засадах підвищення цінності взаємодії. Визначено кількісні та якісні параметри оцінювання корисності та вартості взаємодії учасників інноваційних процесів різного рівня управління. Запропоновано організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку систем взаємодії у регіонах України.

Книга розрахована на науковців, керівників та спеціалістів управлінських структур, аспірантів, студентів навчальних закладів.

Якщо для Вас має значення лише те, про що Ви дізналися після того, як Вам вже було відомо все, завітайте на кафедру менеджменту організацій.

 

Кафедра менеджменту організацій входить до складу НН ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка» і здійснює підготовку фахівців з менеджменту організацій і менеджменту інноваційної діяльності. Її випускники здатні розв'язувати проблеми, що виникають у виробничій, операційній, інноваційній, маркетинговій, фінансовій діяльності підприємств переробної промисловості, науково-дослідних установ, організацій сфери рекреацій і туризму, готельного господарства та ін.

Професорсько-викладацький склад кафедри це 4 професори, 19 доцентів, 4 старші викладачі і 10 асистентів. Середній вік викладачів – 39 років.

 

Усі викладачі кафедри успішно поєднують навчальну, наукову, методичну та організаційно-виховну роботу.

Кафедра менеджменту організацій розташована у чотирьох навчальних і лабораторних аудиторіях. Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечений робочими місцями у чотирьох кімнатах четвертого навчального корпусу.

На кафедрі розгорнуто загальноінститутську комп'ютерну мережу, у якій розміщено інформаційний контент, що допомагає навчальному процесу, працює електронна пошта. Робочі місця персоналу кафедри оснащені комп'ютерною технікою з виходом до мережі Інтернет.

При кафедрі менеджменту організацій функціонує методичний кабінет, де зберігаються навчально-інформаційні комплекси зі всіх навчальних дисциплін, а саме монографії, підручники, посібники, конспекти лекцій, практикуми, методичні вказівки, енциклопедичні видання.

У 2006 р. — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Оцінювання інвестиційної діяльності підприємств» за спеціальністю 08.06.01 — «Економіка, організація і управління підприємствами. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка».

З 2000 року по теперішній час — працює на кафедрі менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає курси:

  • Інвестиційний менеджмент;
  • Операційний менеджмент;
  • Стратегічне управління інноваційним розвитком;
  • Оцінювання ефективності інноваційних процесів;
  • Стратегічне управління підприємством;
  • Розвиток персоналу інноваційних підприємств.

Wiki сторінка викладача

english empr

Економічний розвиток країн залежить від володіння англійською мовою всіма фахівцями. Сьогодні з неангломовних країн Європи Україна за рівнем знання англійської мови перебуває на 28 місці з 32. Це свідчить про те, що ми втрачаємо потенціал через те, що наші фахівці не знають англійської мови.

Тому ми спонукаємо ВСІХ студентів обирати вивчення дисциплін англійською мовою, що дозволить Вам, у майбутньому, вдосконалити знаня термінології та вільно вийти на світовий ринок професій у майбутньому.

Кафдера МО пропонує вивчення таких дисциплін англійською мовою...

 Важливо!!! У полі навчального закладу вказати: Львівська політехніка, кафедра МО2.

Real time web analytics, Heat map tracking