РОЗКЛАД РОБОТИ ЕК №2/2020

по захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт за спеціальністю 073 «Менеджмент» на кафедрі менеджменту організацій

в період «22» червня 2020 р. до «26» червня 2020 р.

Захист студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти підготовки магістрів-дослідників з менеджменту зі спеціальності 073 "Менеджмент", спеціалізація 01 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» буде проходити 26.05.2020 р. о 9:00 год. через Microsoft Teams.

Посилання для входу:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJkMjBmYWUtM2ViNy00ZDBiLWJmYjAtZTQ2MmQ0NmZjNGE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%2297457ec8-2f63-4fec-8ca8-a816238b15f0%22%7d

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»  З 08.06.2020 до 12.06.2020

Іспит буде проходити в період 15.06.2020-19.06.2020

Графік

проведення кваліфікаційного екзамену зі спеціальності за напрямом 073 «Менеджмент» на кафедрі менеджменту організацій 2019/2020 н.р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

по захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 073 «Менеджмент» в період «04» травня 2020 р. до «19» червня 2020 р.

УВАГА! Графік консультацій та пробних тестувань у системі ВНС викладачів кафедри МО на період з 25.05.2020 р. по 06.06.2020 р. (натискайте клавішу "детальніше")

 

Кафедра менеджменту організацій вітає студентку гр. МЕ-41 Бородавко Анастасію із перемогою (ІІ місце) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека» 2019/2020, який проводився на базі Черкаського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи». Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Кулиняк І.Я.

Кафедра менеджменту організацій вітає студентку гр. МЕМ-11 Цапулич Анастасію із перемогою (ІІІ місце) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління національним господарством» 2019/2020, проведеного в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Кулиняк І.Я.

Кафедра менеджменту організацій вітає студентів гр. МЕ-43 Пермінову Ольгу та гр. МЕОА-12 Сорокату Анастасію із перемогою (ІІ місце) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій» 2019/2020. Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Кулініч Т.В.

Вітаємо випускницю кафедри менеджменту організацій Лозову Ірину з отриманням І місця у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Інноваційна діяльність» освітнього ступеня «магістр», а науковому керівнику – к.е.н., доценту кафедри МО Кулініч Т.В. – велика подяка за підготовку висококваліфікованого фахівця-менеджера та бажаємо побільше розумних та талановитих студентів!

Конкурс проходив 19 березня 2020 р. у Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського у форматі анонімного дистанційного рецензування та оцінювання дипломних робіт. Загалом на Конкурс надійшли 23 дипломні роботи.

Real time web analytics, Heat map tracking