18 вересня 2020 року міський голова міста Моршина Руслан Ільницький провів робочу зустріч з Сорочаком Олегом Зіновійовичем, доцентом кафедри “Менеджменту організацій” НУ “Львівська політехніка” та Садовою Уляною Ярославівною, професором НУ “Львівська політехніка”, керівником НДЦ “Демос”, на якій обговорили, зокрема, особливості цьогорічного конкурсу проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (проєкти секторальної підтримки) та домовилися про співпрацю.

Джерело: https://morshyn-rada.gov.ua/4541-2/

Шановні студенти! Запрошуємо Вас до участі в роботі 78-ої Студентської науково-технічної конференції (СНТК) Національного університету «Львівська політехніка». На кафедрі менеджменту організацій в межах СНТК працюватимуть дві підсекції: «Менеджмент організацій та адміністрування» та «Менеджмент інноваційної діяльності». Вимоги до оформлення матеріалів та програма СНТК додаються.

РОЗКЛАД РОБОТИ ЕК №1

по захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт

за спеціальністю 073 «Менеджмент»

на кафедрі менеджменту організацій

в період «22» червня 2020 р. до «24» червня 2020 р.

 

Графік

проведення кваліфікаційного екзамену

для груп МЕ-43 та МЕ-41з

за спеціальністю 073 «Менеджмент»

на кафедрі менеджменту організацій 2019/2020 н.р.

РОЗКЛАД РОБОТИ ЕК №2/2020

по захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт за спеціальністю 073 «Менеджмент» на кафедрі менеджменту організацій

в період «22» червня 2020 р. до «26» червня 2020 р.

Захист студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти підготовки магістрів-дослідників з менеджменту зі спеціальності 073 "Менеджмент", спеціалізація 01 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» буде проходити 26.05.2020 р. о 9:00 год. через Microsoft Teams.

Посилання для входу:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJkMjBmYWUtM2ViNy00ZDBiLWJmYjAtZTQ2MmQ0NmZjNGE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%2297457ec8-2f63-4fec-8ca8-a816238b15f0%22%7d

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»  З 08.06.2020 до 12.06.2020

Іспит буде проходити в період 15.06.2020-19.06.2020

Графік

проведення кваліфікаційного екзамену зі спеціальності за напрямом 073 «Менеджмент» на кафедрі менеджменту організацій 2019/2020 н.р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

по захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 073 «Менеджмент» в період «04» травня 2020 р. до «19» червня 2020 р.

УВАГА! Графік консультацій та пробних тестувань у системі ВНС викладачів кафедри МО на період з 25.05.2020 р. по 06.06.2020 р. (натискайте клавішу "детальніше")

 

Real time web analytics, Heat map tracking