Обговорення освітньо-професійної програми з роботодавцями є важливим етапом її вдосконалення та оперативного реагування параметрів освітнього процесу на об’єктивні запити і потреби вимог часу й ринку праці. Освітньо-професійна програма «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка» спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які спроможні задовольняти сучасні потреби та вимоги роботодавців. 

Для визначення потреб стейкхолдерів в частині розвитку ОП «Менеджмент» 27 січня 2022 року було проведено відповідну зустріч науково-педагогічних працівників, що викладають на освітньо-професійні програмі, з роботодавцями. 

На зустрічі були присутні, зокрема, представники таких роботодавців: директор СП «Галка ЛТД» Ю. Дубовий, директор Торговий дім «Галка» А. Челак, заступник директора з міжнародних перевезень ДТЕП «ІСТ-ЗАХІД» Р. Скочиляс, директор «Qubstudio», директор ТОВ «Кастом Лоджістик Сервіс» Л. Дем’янчук, віце-президент Львівської торгово-промислової палати В. Коруд та інші.

З боку науково-педагогічного середовища були присутні, зокрема, гарант ОП «Менеджмент» проф. В. Бойко, завідувач кафедри менеджменту організацій проф. О. Карий, в.о. завідувачки кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності доц. Н. Петришин, доц. кафедри маркетингу і логістики Н. Чорнописька, доц. кафедри менеджменту персоналу та адміністрування О. Сватюк та інші.

У процесі обговорення представниками роботодавців було сформовано пропозиції щодо вдосконалення ОП «Менеджмент», врахування яких дозволить задовольнити інтереси всіх стейкхолдерів та підвищити конкурентоспроможність випускників освітньо-професійної програми на ринку праці.

Real time web analytics, Heat map tracking