Важливим аспектом динамічного розвитку та оновлення освітньо-професійної програми є її вдосконалення на основі обговорення й безперервного діалогу основних положень реалізації програми зі здобувачами вищої освіти.

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка» орієнтована на підготовку фахівців, які здатні ефективно вирішувати практичні виробничо-господарські проблеми та розв’язувати складні спеціалізовані завдання, що супроводжуються невизначеністю умов розробки та реалізації управлінських рішень.

З метою визначення запитів і потреб здобувачів вищої освіти в сегменті вдосконалення ОП «Менеджмент» 20 грудня 2021 року було проведено відповідну зустріч науково-педагогічних працівників зі студентами.

На зустрічі були присутні гарант ОП «Менеджмент» – професор Віталій Бойко, завідувач кафедри менеджменту організацій – професор Олег Карий, доценти Андрій Дзюбіна, Катерина Процак, Соломія Огінок, Мар’яна Гвозьд та інші. Із числа здобувачів вищої освіти були присутні, зокрема, Владислав Гичка, Світлана Коваль, Валентина Мандрова, Крістіна Янко, Юлія Мирош, Оксана Хороз, Олена Ганиш, Романна Луців та інші.

У процесі обговорення здобувачами вищої освіти було висловлено пропозиції щодо вдосконалення ОП «Менеджмент», а саме: можливість вивчення іноземної мови на 4 курсі навчання за освітньо-професійною програмою; розширення переліку тем навчальних дисциплін, які проводяться у формі інтерактивних ігор; посилення вивчення соціально-психологічної компоненти менеджменту в межах наявних навчальних дисциплін. Зазначені рекомендації здобувачів вищої освіти будуть враховані в процесі вдосконалення ОП «Менеджмент».

Real time web analytics, Heat map tracking