22 жовтня 2020 року на кафедрі менеджменту організацій в онлайн-режимі відбувся І-ший етап 78-ої Студентської науково-технічної конференції Національного університету «Львівська політехніка». Робота конференції відбувалася в межах двох підсекційних тематичних напрямів «Менеджмент організацій та адміністрування» й «Менеджмент інноваційної діяльності», у рамках яких студенти представили цікаві наукові доповіді. 

22 жовтня 2020 року на кафедрі менеджменту організацій в онлайн-режимі відбувся І-ший етап 78-ої Студентської науково-технічної конференції Національного університету «Львівська політехніка». На початку конференції з привітальним словом виступив д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Карий Олег Ігорович. Робота конференції відбувалася в межах двох підсекційних тематичних напрямів «Менеджмент організацій та адміністрування» й «Менеджмент інноваційної діяльності», у рамках яких студенти представили цікаві наукові доповіді. Склад журі: д.е.н., доц., проф. Бойко В.В., д.е.н., проф. Гальків Л. І., к.е.н., доц. Галаз Л. В., к.е.н., доц. Кулініч Т. В., к.е.н., доц. Кулиняк І. Я., к.е.н., доц. Лісовська Л. С.  

За результатами роботи І-го етапу конференції журі було прийняло рішення щодо відзначення призовими місцями таких студентів:

Підсекція «Менеджмент організацій та адміністрування»

І-ше місце

Дяків Юлія (МЕОА-21). Формування механізму реалізації стратегії антикризового управління на підприємстві. Науковий керівник: к.е.н., доц. Бондаренко Ю. Г

ІІ-ге місце

Коваль Світлана (МЕ-32). Фінансова стабільність: історія трактувань, методики оцінювання і сучасне управління. Науковий керівник: к.е.н., доц. Кулініч Т. В.

Мирош Юлія (МЕ-32). Активне економічне життя через призму соціальних мереж. Науковий керівник: д.е.н., доц. Новаківський І. І.

ІІІ-тє місце

Равок Соломія (МЕ-110). Роль бізнес-планування у забезпеченні ефективності реалізації підприємницької ідеї. Науковий керівник: к.е.н., доц. Гвоздь М. Я.

Кіщун Артем (МЕОА-22). Особливості проектного менеджменту в ІТ. Науковий керівник: д.е.н., доц. Бойко В. В.

 

Підсекція «Менеджмент інноваційної діяльності»

І-ше місце

Горбенко Тетяна. (МЕ-12). «Девіантна поведінка та кризи: бар’єри інноваційного розвитку економіки спільної участі». Науковий керівник: к.е.н., доц. Кулиняк І. Я.

ІІ-ге місце

Мандрова Валентина (МЕ-31). Інформаційне маніпулювання в середовищі соціальних мереж. Науковий керівник: д.е.н., доц. Новаківський І. І.

Гичка Владислав. (МЕ-31). Сучасні комунікації в організації: перспективи удосконалення в умовах становлення інформаційного суспільства. Науковий керівник: д.е.н., доц. Новаківський І. І.

ІІІ-тє місце

Кучернюк Катерина (МЕОА-22). Використання HR-метрик для покращення стратегічних рішень підприємства. Науковий керівник: д.е.н., проф. Гальків Л. І.

 

Real time web analytics, Heat map tracking