Шановні студенти! Запрошуємо Вас до участі в роботі 78-ої Студентської науково-технічної конференції (СНТК) Національного університету «Львівська політехніка». На кафедрі менеджменту організацій в межах СНТК працюватимуть дві підсекції: «Менеджмент організацій та адміністрування» та «Менеджмент інноваційної діяльності». Вимоги до оформлення матеріалів та програма СНТК додаються.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Мова конференції – українська.

Обсяг тез – до 2 сторінок.

Текстовий редактор – Microsoft Word.

Формат сторінки – А5 (148х210 мм).

Всі поля – 20 мм.

Шрифт – Times New Roman Cyr.

Розмір шрифту – 10 пт.

Міжрядковий інтервал – 1,0.

Вирівнювання абзаців – по ширині.

Порядок розміщення матеріалу

В. Топольницький

Науковий керівник: к.т.н., доц. Ю. В. Морозов

НОВІ АНТИВІРУСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Сучасний антивірусний ринок представлений в основному програмами-поліграфами.

Ці програми призначені для пошуку….

Формули і рівняння набираються 10 шрифтом в редакторі формул Microsoft Equation 3 і вирівнюють по центру. Формули нумерують у круглих дужках. Таблиці нумерують зверху праворуч шрифтом Курсив, а заголовки таблиць розміщують по центру шрифтом Потовщений.

Рисунки нумерують і підписують по центру рисунка.

ПРОГРАМА 78-ї ЩОРІЧНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Інституту економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту організацій

Підсекція «Менеджмент організацій та адміністрування»

Голова підсекції: д.е.н., доц. Бойко В. В.

Секретар: к.е.н., доц. Галаз Л. В.

Дата проведення 22 жовтня 2020 р.; час: 16.00 ауд: 515 IV н.к.

Підсекція «Менеджмент інноваційної діяльності»

Голова підсекції: к.е.н., доц. Кулініч Т. В.

Секретар: к.е.н., доц. Кулиняк І. Я.

Дата проведення 22 жовтня 2020 р.; час: 16.00 ауд: 425 IV н.к.

 


Real time web analytics, Heat map tracking