РОЗКЛАД РОБОТИ ЕК №2/2020

по захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт за спеціальністю 073 «Менеджмент» на кафедрі менеджменту організацій

в період «22» червня 2020 р. до «26» червня 2020 р.

Дата

Платформа

Час проведення

Група

Кількість студентів

22.06.2020

TEAMS

0900 1500

МЕ – 41

12

23.06.2020

TEAMS

0900 – 1500

МЕ – 41

12

24.06.2020

TEAMS

0830 – 1430

МЕ - 41

МЕ – 42

5

7

25.06.2020

TEAMS

0900 – 1500

МЕ – 42

12

26.06.2020

TEAMS

1000 – 1130

МЕ – 42

3

 
 
Секретар ЕК                                                                                      Бондаренко Ю.Г.

Завідувач каф. МО                                                                      Карий О.І.

Real time web analytics, Heat map tracking